Algemene voorwaarden kortingscodes

In aanvulling op onze Algemene Voorwaarden zijn de hiernavolgende kortingscodevoorwaarden van toepassing op het gebruik van kortingscodes die worden verstrekt en aangeboden door ReclameMaterialen.com voor gebruik in de webshop www.reclamematerialen.com. Door gebruik te maken van deze kortingscodes gaat u akkoord met deze voorwaarden en dient u zich hieraan te houden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op kortingscodes (zowel elektronische kortingscodes als gedrukte coupons) die worden aangeboden door ReclameMaterialen.com.

 

 1. Om een kortingscode te gebruiken dient u bij “bestellen” de code in te voeren in het invoerblok met
  het bijschrift “kortingscode”.
 2. De kortingscode is, indien van toepassing, geldig volgens aangegeven termijn.
 3. Kortingscodes uitgegeven door ReclameMaterialen.com zijn uitsluitend inwisselbaar bij aankopen van producten in de webshop www.reclamematerialen.com.
 4. Kortingscodes kunnen niet voor openstaande bestellingen gebruikt worden.
 5. Voor iedere kortingscode geldt dat deze per persoon en per emailadres slechts eenmaal kan worden gebruikt.
 6. Kortingscodes met een relatieve waarde zijn niet te gebruiken in combinatie met aanbiedingen of andere acties.
 7. De kortingscodes zijn er in twee vormen: een procentuele korting of kwijtschelding van verzendkosten. Het is slechts toegestaan om één kortingscode per bestelling te gebruiken. Procentuele korting wordt berekend over de verkoopprijs van de gekochte producten, hierbij zijn verzendkosten uitgesloten.
 8. Kortingscodes zijn niet inwisselbaar voor geld. U kunt met een kortingscode geen korting krijgen op andere producten dan de producten waarvoor de betreffende kortingsactie geldt en die nader zijn omschreven in de uitleg waarin de code is opgenomen.
 9. (Elektronische) kortingscodes worden eenmalig verstrekt. In geval van diefstal of verlies vindt geen vergoeding plaats. Onder verlies valt ook het (per ongeluk) wissen van de email met de betreffende kortingscode.
 10. In geval van fraude heeft ReclameMaterialen.com het recht af te zien van de te geven korting. Onder fraude valt ondermeer hacking, phising, spamming en brute forcing. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van de kortingscodes wordt ontzegd.
 11. Het is niet toegestaan kortingscodes op welke wijze dan ook door te verkopen zonder dat ReclameMaterialen.com hiervan op de hoogte is.
 12. Tijdens de promotie actie worden de kortingscouponnen willekeurig door ReclameMaterialen.com verstrekt.